32-700 Bochnia
ul. Krzeczkowska 11
tel. 14 611 39 87