99-200 Poddębice
ul. Mickiewicza 3
tel. 43 678 90 91