44-200 Rybnik
ul. Odwiednia PoĊ‚udniowa 3
tel. 605 036 950