98-300 Wieluń
ul. Św. Barbary 6A
tel. 43 843 92 94