AKPOL BABY

60-479 Poznań
ul. Strzeszyńska 63
tel. 61 842 52 68